Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2015

1944 61de
perhaps
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter viaromantycznosc romantycznosc

February 19 2015

perhaps
1596 4079 500
Reposted fromaniczorka aniczorka viaucieknijmi ucieknijmi
perhaps
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
perhaps
8416 afca 500
Reposted fromrol rol viapsychoo psychoo
perhaps
8960 87c0
Reposted frompesy pesy viaucieknijmi ucieknijmi
perhaps
1154 73fe 500
Reposted fromWredotka Wredotka viaucieknijmi ucieknijmi
perhaps
3706 33b6
Reposted frombunnywhite bunnywhite viaucieknijmi ucieknijmi
5378 4a4a 500
Reposted fromwonders- wonders- viaucieknijmi ucieknijmi
perhaps
1993 3b00

February 16 2015

perhaps
Czekam. Niech to się już wydarzy.
Oczywiście, że się boję. Ale dobrze wiem, że ten strach nie ma na nic wpływu, niczego nie przyspieszy ani nie spowolni. Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żuczlyk-"Ślepnąc od świateł"

February 09 2015

perhaps
4912 7d29
Reposted fromluvsick luvsick viaucieknijmi ucieknijmi
perhaps
5929 14fd 500
Reposted from-lexiie- -lexiie- viaucieknijmi ucieknijmi

February 08 2015

perhaps
"Czasami sobie myślę, że wszyscy tylko udają odważnych, a wcale tacy nie są. Może to dzięki udawaniu stajemy się odważni."  
— George R. R. Martin, "Nawałnica mieczy"
perhaps
5342 bdd3
Reposted fromfoods foods viaromantycznosc romantycznosc
perhaps
0132 0b1d 500
w s z y s c y
Reposted fromdontforgot dontforgot viaromantycznosc romantycznosc
perhaps
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromumorusana umorusana viaromantycznosc romantycznosc

January 31 2015

perhaps
Ludzie to są kurwa głupi. Codziennie się człowieku zastanawiam, jak ludzie mogą być tacy kurwa głupi.
— James Frey
Reposted frommahidevran mahidevran viaromantycznosc romantycznosc
TRUE | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viaromantycznosc romantycznosc
perhaps
Uważaj na głos w Twojej głowie, który mówi, że nie dasz rady - łże skurwysyn.
— lovinne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl